top of page

Vedenje, takšno in drugačno (2. triletje)

Priročnik spodbuja otroke in mladostnike k razmišljanju o vedenju in o njegovih posledicah. Posamezne dejavnosti spodbujajo samorefleksijo in prispevajo k utrjevanju konstruktivnih vedenjskih vzorcev, pomembnih za otrokovo oziroma mladostnikovo uspešnost v sedanjih in v prihodnjih odnosih.

Priročnik vsebuje dejavnosti, gradiva in delovne liste, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo različnih dejavnosti, ali organiziranje celostnih vsebinskih sklopov. Zbrane dejavnosti, naloge, delavnice in igre so uporabne v okviru različnih šolskih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela. Potekajo lahko v celem razredu, v večjih ali v manjših skupinah, ali s posameznimi otroki.

 

Osrednje vsebine priročnika se nanašajo na:

 • Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o svojem vedenju

 • Spodbujanje prosocialnih vedenjskih vzorcev

 • Razvijanje in utrjevanje učinkovitih vedenjskih vzorcev in navad,

 • Spodbujanje obvladovanja čustev in občutkov

 • Iskanje učinkovitih nadomestil za neprimerno vedenje

 • Utrjevanje konstruktivnih strategij za reševanje konfliktov in problemov

 • Utrjevanje razumevanja vpliva vedenja na medosebne odnose

 • Spodbujanje in utrjevanje samonadzora vedenja, idr.

Razvoj primernih in učinkovitih vedenjskih vzorcev je ena od ključnih nalog poznega otroštva in zgodnjega mladostništva.

Cilji priročnika

 • Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev

 • Spodbujanje prosocialnega vedenja

 • Uravnavanje neprimernega vedenja

 

Namen priročnika

Priročnik z gradivi in delovnimi listi učiteljem in svetovalnim delavcem omogoča pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v drugem triletju OŠ.

Več kot 100 dejavnosti za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, spodbujanje prosocialnega vedenja ter uravnavanje neprimernega vedenja.

Več kot 160 delovnih listov za izvajanje dejavnosti.

Več kot 300 različic dejavnosti.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page