top of page

Kakšen sem? Kakšna sem? 

Kakšni smo? (13 do 16 let)

Priročnik zajema 192 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Besede so izbrane v skladu z razumevanjem najstnikov.

Cilj dejavnosti in iger je usmerjanje pozornosti najstnikov na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

 

Dejavnosti v priročniku najstnike preko iskanja primerov iz osebnih izkušenj spodbujajo k povezovanju osebnih lastnosti in vedenja. Na ta način utrjujejo razumevanje, da naše lastnosti pomembno vplivajo na naše odločitve in na naša ravnanja.

 

Nekatere besede so najstnikom bolj poznane, nekatere manj. En od namenov kompleta je širjenje besednjaka in razumevanja različnih osebnih potez in lastnosti.

 

Cilj dejavnosti ni podajanje “pravih” odgovorov, pač pa spodbujanje samospoznavanja, razmišljanja o sebi in o drugih in razmišljanja o pomenu osebnih lastnosti in potez, ki jih ljudje izražajo s svojimi ravnanji in odločitvami.

 

Komplet omogoča različne dejavnosti v večjih skupinah (razred), manjših skupinah, ali pa individualno delo s posameznim otrokom.

Spodbujanje samozavedanja, samospoštovanja in samovrednotenja.

Spodbujanje razumevanja ter pozitivnega vrednotenja drugih.

Povezovanje osebnih lastnosti z odločitvami in vedenjem.

Ideje za skupinske ali samostojne dejavnosti, delavnice in druge oblike dela, namenjene spodbujanju razmišljanja o sebi in o drugih. 

Spodbujanje samozavedanja, samospoštovanja ter samovrednotenja in pozitivnega vrednotenja drugih.

Povezovanje osebnih lastnosti z odločitvami in vedenjem.

Priročnik je primeren za učitelje družboslovnih predmetov, razrednike, svetovalne delavce, učitelje OPB, izvajalce DSP.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page