top of page

Vrednote in moralna načela (3. triletje)

VREDNOTE IN MORALNA NAČELA je priročnik za spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških vrednotah in moralnih načelih pri učencih v tretjem triletju osnovne šole.

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v tretjem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših šolarjih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.

Širok in delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Priročnik omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic.

 

Primeren je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Posamezne dejavnosti omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,

 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah,

 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vsebina priročnika

VREDNOTE IN MORALNA NAČELA:

 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razmišljanja o pomembnih vrednotah in moralnih načelih,

 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja moralnega presojanja,

 • 46 delovnih listov.

Namen priročnika

VREDNOTE IN MORALNA NAČELA:

 • spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških vrednotah in moralnih načelih,

 • spodbujanje razvoja moralnega presojanja,

 • spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja.

 

Vsebinska področja priročnika

VREDNOTE IN MORALNA NAČELA:

 • vrednote,

 • etika,

 • moralna načela,

 • moralno presojanje,

 • kritično mišljenje.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page