top of page
Izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju - za vse pedagoške delavce v vrtcu (2018/19).
(Izobraževanja so vključena v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju)
 
Dr. Kristijan Musek Lešnik je v sodelovanju z založbo Rokus v okviru programa Modrijan izobraževanja pripravil izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.
 
Izobraževanja, ki so predstavljena v katalogu (Katalog Katis) trajajo 8 ur in prinašajo 0,5 točke. 
Morebitna vprašanja v zvezi z izobraževanji lahko pošljete na elektronsko pošto helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si.

seminar

POZITIVNA PSIHOLOGIJA IN POZITIVNA EDUKACIJA ZA VZGOJITELJE

Cilj pozitivne psihologije je krepiti pozitivne vidike življenja; občutke sreče, zadovoljstva, smisla, optimizma, upanja, vztrajnosti, odpornosti, psihičnega blagostanja. Pozitivna edukacija pa načela uporabne pozitivne psihologije prenaša v vrtce in v druge vzgojno-izobraževalne ustanove.

 

Namen izobraževanja je predstaviti priložnosti, ki jih pozitivna psihologija in pozitivna edukacija ponujata vrtcem.

 

Zakaj je smiselno skrbeti za dobre odnose in prijetne občutke v vrtcu? Kako lahko krepimo občutke angažiranosti in smisla v kolektivu? Kako lahko z majhnimi koraki naredimo veliko za izboljšanje kakovosti življenja in počutja vseh v vrtcu, od vzgojiteljic in drugih zaposlenih do otrok in staršev?

Trajanje: 8 pedagoških ur v treh delih, 4 ure predavanja in dve dveurni e-izobraževanji v obliki webinarja)

Ciljna skupina: vzgojitelji, ravnatelji, svetovalni delavci v vrtcih

 

Predavatelj:

dr. Kristijan Musek Lešnik

Organizator:

ROKUS / Modrijan izobraževanje

 

Kotizacija: 54 EUR

Rok prijave: 15.2.2019

Datum: med 1.3.2019 in 15.4.2019                                  

Kraj izvedbe: Brezovica pri Ljubljani

 

Informacije: 

helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si 

Trajanje: 8 pedagoških ur v treh delih, 4 ure predavanja in dve dveurni e-izobraževanji v obliki webinarja)

Ciljna skupina: učitelji v prvem triletju osnovne šole in svetovalni delavci

Predavatelja: dr. Kristijan Musek Lešnik, Meta Trček

Organizator: ROKUS / Modrijan izobraževanje

Kotizacija: 54 EUR

Rok prijave: 15. 2. 2019

Datum: 5. 3. 2019                                  

Kraj izvedbe: Ljubljana, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Informacije: helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si 

bottom of page