POZITIVNA SAMOPODOBA

Ker je pomembno razvijati pozitiven odnos in spoštovanje do sebe!

ČUSTVENA INTELIGENTNOST

Ker je pomembno razumeti svoja čustva in občutke drugih!

SOCIALNE

VEŠČINE

Ker je pomembno vzpostavljati in ohranjati dobre odnose!

KONSTRUKTIVNO VEDENJE

Ker je pomembno razvijati in krepiti pozitivne vedenjske vzorce!

Prvo triletje osnovne šole

MI IN DRUGI je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

51 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

SAMOZAVEDANJE: zbirka dejavnosti in delovnih listov za načrtovanje ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

47 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

SAMOZAVEDANJE, SAMOVREDNOTENJE, POZITIVNA SAMOPODOBA je priročnik za spodbujanje samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja in izgradnje pozitivne samopodobe otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

167 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

MI IN ČUSTVA je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje  doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

48 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

MI, ČUTI IN ČUTILA je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za raziskovanje sveta čutov in čutil.

52 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Priročnik KAKŠEN SEM? KAKŠNA SEM? KAKŠNI SMO? 7 DO 9 LET zajema 42 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Namenjen je usmerjanju pozornosti otrok na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

29 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnikov in delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.