top of page

Dejavnosti za spodbujanje pozitivnega odnosa do sebe, samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja, pozitivne samopodobe

Priročniki vsebujejo številne delavnice, dejavnosti, delovne liste in vaje za spodbujanje razvoja pozitivnega odnosa do sebe. Dejavnosti v proročnikih spodbujajo razvoj samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja, zdrave in pozitivne samopodobe.

 

Priročniki so namenjeni za izobraževalno, vzgojno in svetovalno delo z različno starimi otroki in mladostniki (od prvega do tretjega triletja osnovne šole, po potrebi pa tudi za srednješolce).

SAMOZAVEDANJE, SAMOVREDNOTENJE, POZITIVNA SAMOPODOBA je priročnik za spodbujanje samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja in izgradnje pozitivne samopodobe otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

167 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

SAMOPODOBA IN IDENTITETA - 1. DEL je zbirka dejavnosti za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete učencev v tretjem triletju osnovne šole.

52 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Priročnik KAKŠEN SEM? KAKŠNA SEM? KAKŠNI SMO? 7 DO 9 LET zajema 42 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Namenjen je usmerjanju pozornosti otrok na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

29 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Priročnik KAKŠEN SEM? KAKŠNA SEM? KAKŠNI SMO? 13 DO 16 LET zajema 192 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Namenjen je usmerjanju pozornosti otrok na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

57 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

SAMOZAVEDANJE: zbirka dejavnosti in delovnih listov za načrtovanje ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

47 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

SAMOPODOBA, SAMOVREDNOTENJE je zbirka dejavnosti za načrtovanje ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete otrok in učencev v drugem triletju osnovne šole.

63 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

SAMOPODOBA IN IDENTITETA - 2. DEL je zbirka dejavnosti za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete učencev v tretjem triletju osnovne šole.

52 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Priročnik KAKŠEN SEM? KAKŠNA SEM? KAKŠNI SMO? 10 DO 12 LET zajema 122 različnih osebnih lastnosti oziroma pridevnikov s pozitivno konotacijo, ki opisujejo ljudi in njihovo vedenje. Namenjen je usmerjanju pozornosti otrok na pozitivne lastnosti in poteze pri sebi in pri drugih.

52 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page