top of page
Izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju - za vse pedagoške delavce v vrtcu.

seminar

POZITIVNA PSIHOLOGIJA IN POZITIVNA EDUKACIJA ZA VZGOJITELJE

Cilj pozitivne psihologije je krepiti pozitivne vidike življenja; občutke sreče, zadovoljstva, smisla, optimizma, upanja, vztrajnosti, odpornosti, psihičnega blagostanja. Pozitivna edukacija pa načela uporabne pozitivne psihologije prenaša v vrtce in v druge vzgojno-izobraževalne ustanove.

 

Namen izobraževanja je predstaviti priložnosti, ki jih pozitivna psihologija in pozitivna edukacija ponujata vrtcem.

 

Zakaj je smiselno skrbeti za dobre odnose in prijetne občutke v vrtcu? Kako lahko krepimo občutke angažiranosti in smisla v kolektivu? Kako lahko z majhnimi koraki naredimo veliko za izboljšanje kakovosti življenja in počutja vseh v vrtcu, od vzgojiteljic in drugih zaposlenih do otrok in staršev?

Trajanje: 8 pedagoških ur v treh delih, 4 ure predavanja in dve dveurni e-izobraževanji v obliki webinarja)

Ciljna skupina: učitelji v prvem triletju osnovne šole in svetovalni delavci

Predavatelja: dr. Kristijan Musek Lešnik, Meta Trček

Organizator: ROKUS / Modrijan izobraževanje

Kotizacija: 54 EUR

Rok prijave: 15. 2. 2019

Datum: 5. 3. 2019                                  

Kraj izvedbe: Ljubljana, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Informacije: helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si 

bottom of page