top of page

Prepoznavanje nasilja v šoli -

vprašalniki za delo s posameznimi učenci

Agresivno in nasilno vedenje vrstnikov je v nekaterih današnjih šolah in vrstniških skupinah tako razširjeno, da za šole in skupnost vsak dan predstavlja pomemben problem, otrokom in mladostnikom, ki ga doživljajo, pa povzroča neprijetne občutke, strahove in stres.

KRATKA LESTVICA AGRESIVNEGA VEDENJA je namenjena ugotavljanju pogostosti in oblik agresivnih vedenj pri učencih, otrocih in mladostnikih.

14 strani

4 oblike odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA STALIŠČ DO NASILNEGA VEDENJA je namenjena ugotavljanju stališč učencev in najstnikov do nasilnih vedenj in ravnanj.

21 strani

6 oblik odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA POČUTJA OB NASILNEM IN NENASILNEM VEDENJU je namenjena ugotavljanju občutij učencev in mladostnikov v okoliščinah, ko so priče nasilnemu ali nenasilnemu reševanju problemov in konfliktov.

14 strani

4 oblike odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

VPRAŠALNIK POČUTJA V ŠOLI (občutek varnosti) je namenjen odkrivanju kritičnih dejavnikov, ki lahko prispevajo k slabšemu počutju ali zmanjšanem občutku varnosti učencev.

14 strani

2 obliki odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

VPRAŠALNIK NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI Verzija za učence je namenjen ugotavljanju oblik in pogostosti nasilnih vedenj med otroki in mladostniki.

14 strani

2 verziji odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

VPRAŠALNIK NASILNEGA VEDENJA V ŠOLI Verzija za ocenjevalce je namenjen ugotavljanju oblik in pogostosti nasilnih vedenj med otroki in mladostniki.

14 strani

2 verziji odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page