top of page
Izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju - za vse pedagoške delavce v osnovni šoli.

izobraževanje

POZITIVNA PSIHOLOGIJA IN POZITIVNA EDUKACIJA ZA UČITELJE IN SVETOVALNE DELAVCE

Cilj pozitivne psihologije je krepiti pozitivne vidike življenja; občutke sreče, zadovoljstva, smisla, optimizma, upanja, vztrajnosti, odpornosti, psihičnega blagostanja. Pozitivna edukacija pa načela uporabne pozitivne psihologije prenaša v šole (in druge vzgojno-izobraževalne ustanove).

 

Namen izobraževanja je predstaviti priložnosti, ki jih pozitivna psihologija in pozitivna edukacija ponujata šolam.

 

Zakaj je smiselno skrbeti za dobre odnose in prijetne občutke v šoli? Kako lahko krepimo občutke angažiranosti in smisla? Kako lahko z majhnimi koraki naredimo veliko za izboljšanje kakovosti življenja in počutja vseh v šoli, od učiteljev in zaposlenih do učencev?

Seminar PP OS

Trajanje: 8 pedagoških ur v treh delih, 4 ure predavanja in dve dveurni e-izobraževanji v obliki webinarja)

Ciljna skupina: učitelji v prvem triletju osnovne šole in svetovalni delavci

Predavatelja: dr. Kristijan Musek Lešnik, Meta Trček

Organizator: ROKUS / Modrijan izobraževanje

Kotizacija: 54 EUR

Rok prijave: 15. 2. 2019

Datum: 5. 3. 2019                                  

Kraj izvedbe: Ljubljana, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Informacije: helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si 

izobraževanje

KAKO SE LOTITI RAZISKOVANJA NASILJA V SVOJI ŠOLI

Na šoli nimate težav z nasiljem?

Ali jih imate?

V vsakem primeru se je z nasiljem na šoli smiselno ukvarjati tudi takrat, ko imamo vtis, da ga je malo, ne pa čakati, da nam zadeve uidejo iz rok.

Prepoznavanje oblik, značilnosti in drugih vidikov nasilja v šoli je pomembno tako za uspešno soočanje z nasiljem kot za njegovo preprečevanje. Izobraževanje, ki temelji na izkušnjah, pridobljenih na šoli, ki je v kratkem času uspešno zajezila in omejila nasilje, udeležencem pomaga pridobiti podroben vpogled v odnos do nasilja in v morebitne pojave nasilja v njihovi šoli.

Predstavljen bo celovit pristop, s katerim lahko šola še uspešneje preprečuje nasilje, obenem pa se uspešno sooči s primeri nasilja, če do njih pride.

Seminar NAS OS
bottom of page