top of page

Nekatere koristne povezave - globalne

University of Pennsylvania

Vodilni svetovni raziskovalni in izobraževalni center na področju pozitivne psihologije, ki ga vodi dr. Martin Seligman

Mednarodna mreža za spodbujanje pozitivne edukacije povezuje vzgojitelje, učitelje, starše, raziskovalce, študente, šole, univerze, skupnosti in organizacije.

Poročilo predstavljeno na Svetovnem vladnem vrhu v Dubaju, 2017

Zanimiva predavanja (v angleščini)

Positive Psychology with Martin Seligman

Martin Seligman: Positive Psychology and Positive Education

Angela Duckworth: Grit: The Power of Passion and Perseverance

Carol Dweck: The Growth Mindset

Philip Zimbardo: Heroes

Kristján Kristjánsson in Tom Harrison: Can You Teach Character

Ken Robinson: Do Schools Kill Creativity

Steve Jobs: Stanford University Commencment Speech

Ilona Boniwell: Educating For Happiness and Resilience

Carol Dweck: How To Help Every Child Fulfil Their Potential

Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

Ken Robinson: Changing Education Paradigms

Zanimiva predavanja (v slovenščini)

Aleksander Zadel: Pozitivna psihologija - več tisoč let stara misel in mlada veja psihologije

O sreči

Ana Arzenšek

Prevzemimo nadzor nad svojim vedenjem, občutki

Matej Tušak

Kratko in jedrnato - animirani povzetki nekaterih pomembnih knjig (v angleščini)

Angela Duckworth: Grit

Mihaly Csikszentmihaly: Flow

Martin Seligman: Learned optimism

bottom of page