top of page

Lestvice pozitivnega samovrednotenja

Lestvice pozitivnega samovrednotenja so namenjene ugotavljanju samovrednotenja učencev in mladostnikov na različnih pomembnih področjih, od splošnega odnosa do sebe in svojih uspehov ter dosežkov, do odnosa do svojega telesnega videza.

Samovrednotenje kot zbirka vrednostnih sodb o sebi, o svojih lastnostih in sposobnostih, se začne oblikovati v zgodnjem otroštvu. Kot eno od temeljnih področij osebnosti se postopno oblikuje skozi obdobje otroštva in mladostništva in se razvija vse življenje. Na njegovo oblikovanje vplivajo povratne informacije pomembnih oseb (staršev, vzgojiteljev, učiteljev) in informacije iz okolja, ki vzbujajo občutke zadovoljstva s sabo, s svojimi dosežki, telesom in videzom, ali pa občutke nezadovoljstva, nedovršenosti.

Razvoj pozitivnega odnosa do sebe in do svojih dosežkov pomembno vpliva na uspešnost otrok in mladostnikov v različnih okoliščinah in pri različnih razvojnih in življenjskih nalogah. Pozitivno samovrednotenje jih varuje pri soočanju z izzivi okolja: zaupanje vase in pozitivno samovrednotenje krepi njihove zmožnosti za uspešno in učinkovito soočanje z življenjskimi izzivi, ter vpliva na uspešno upravljanje s konflikti in upiranje negativnim pritiskom okolja.

Za učence in mladostnike z negativnim samovrednotenjem so lahko različne socialne okoliščine, naloge in izzivi vir stresa, občutkov tesnobe in frustracij. Njihova zmožnost za spopadanje s težavami in reševanje problemov je lahko okrnjena. Negativno samovrednotenje vodi v začarani krog: novi neuspehi, ki so posledica nizkega samozaupanja lahko vplivajo na nadaljnje utrjevanje nezaupanja vase. V skrajnih okoliščinah lahko izrazito negativno samovrednotenje prispeva k pasivnosti, umikanju iz socialnih situacij, ali k depresivnosti.

Lestvice LPS so namenjene psihologom, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v različne vidike samovrednotenja učencev oziroma mladostnikov in kot pripomočki za prepoznavanje učencev in mladostnikov, ki bi lahko imeli težave na področju samovrednotenja. Primerne so tudi za ugotavljanje splošnega samovrednotenja pri skupinah, na primer pri učencih oziroma mladostnikih v posameznem razredu ali skupini. Uporabljamo jih lahko v okviru vsakdanjega vzgojno-pedagoškega dela, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa, za individualno ali skupinsko ugotavljanje samovrednotenja otrok in mladostnikov, od 10. leta starosti naprej.

Lestvice LPS so namenjene oceni samovrednotenja in niso psihodiagnostični inštrumenti. Če odgovori posameznega učenca ali mladostnika na kateri od lestvic LPS opozorijo na težave s samovrednotenjem, je smiselno razmisliti o poglobljeni analizi in obravnavi teh težav, njihovih vzrokov in posledic

LPS-DU (LESTVICA POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA - DOSEŽKI IN USPEHI) je namenjena ugotavljanju samovrednotenja učencev in mladostnikov na področju osebnih dosežkov in uspehov. Osredotoča se predvsem na področje šolskih dosežkov in uspehov.

22 strani

8 verzij odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LPS-TV (LESTVICA POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA - TELESNI VIDEZ) je namenjena ugotavljanju samovrednotenja učencev in mladostnikov na področju telesnega videza. Osredotoča se na področje odnosa do lastnega telesa in do telesnega videza.

22 strani

8 verzij odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LPS-SOS (LESTVICA POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA -  SPLOŠEN ODNOS DO SEBE) je namenjena ugotavljanju samovrednotenja učencev in mladostnikov na področju splošnega odnosa do sebe. Osredotoča se na splošen odnos otroka oziroma mladostnika do sebe. 

22 strani

8 verzij odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page