top of page

Prepoznavanje in spremljanje nasilja na šoli z vprašalniki

Nujen pogoj za uspešno in učinkovito soočanje z nasiljem v šoli je jasen konsenz med vsemi člani šolske skupnosti (od vodstva, učiteljev, svetovalnih delavcev in staršev do učencev), da je nasilje resen problem, s katerim se bo šola odločno spopadla, kadar koli in kjer koli se bo zgodilo ter ne glede na to, kdo je v konkretnem primeru storilec in kdo žrtev.

En od pomembnih temeljev za ustvarjanje takšnega konsenza je resen razmislek o tem, ali, kdaj, kje in kako imamo na šoli opraviti z nasiljem. Komplet priročnikov je namenjen ugotavljanju in spremljanju primerov nasilnega vedenja v šoli, kot ga opažajo ključni člani šolske skupnosti: zaposleni, učenci in starši. 

Zakaj je odnos do nasilja tako pomemben? Tam, kjer se vsak dan srečuje množica otrok, mladostnikov in odraslih z velikokrat nasprotujočimi se interesi, željami, pričakovanji in zahtevami, ne moremo pričakovati, da se nasilje ne bo pojavilo. Lahko pa vzpostavimo in uveljavljamo okolje ničelne strpnosti do njega.Tisto, na kar vsaka šola in vsaka šolska skupnost s svojim odnosom do nasilja namreč še še kako vpliva, je predvsem njegova pogostost in resnost:
 

Če se odkrito spopadamo z nasiljem – vplivamo na njegovo pogostost in jakost!
 

Če nasilje zanikamo in prikrivamo – prav tako vplivamo na njegovo pogostost in jakost!
 

Šole, ki se znajo uspešno soočiti z nasiljem, pomembno vplivajo na to, kolikokrat bo v njih prišlo do primerov nasilja, koliko otrok bo vanje vpletenih, ter kako resne bodo njihove posledice. 
 

Priročniki v tem kompletu so rezultat dolgoletnih izkušenj in pogovorov z različnimi šolami, učitelji, ravnatelji, starši in učenci. Temeljijo na vprašalnikih, ki so bili razviti in preizkušeni v praksi v slovenski šoli. Namenjeni so pripravi vprašalnikov, s katerimi lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v posamezni šoli. Zajema ločene priročnike s priporočili za pripravo vprašalnikov, namenjenim različnim pomembnim skupinam udeležencev šolskega procesa, s pomočjo katerih lahko šola pridobi celosten vpogled v morebitne pojave nasilja. V raziskovanje morebinega nasilja  

 

Komplet Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli je namenjen prepoznavanju morebitnega nasilja in z nasiljem povezanih okoliščin v šoli. Pri tem je smiselno vključiti izkušnje vseh (učencev, zaposlenih, staršev), ki lahko prispevajo k boljšemu razumevanju in posledično k preprečevanju nasilja. Tako kot se razlikujejo njihove vloge v šoli, se namreč lahko pomembno razlikujejo tudi izkušnje različnih udeležencev šolskega procesa. Vsak lahko prispeva pomembne podatke in izkušnje, celovito predstavo o problematiki nasilja v šoli pa si lahko ustvarimo šele, ko te podatke in izkušnje povežemo v celoto.


Ker se zaradi različnih vlog izkušnje posameznih udeležencev razlikujejo, je za čim bolj celovit in vsestranski vpogled v morebitne pojave nasilja na šoli smiselno pripraviti ločene vprašalnike. Zato komplet zajema štiri vsebinsko sorodne, vendar pomembno različne priročnike:

  • PRIROČNIK ZA PRIPRAVO VPRAŠALNIKA ZA ZAPOSLENE V ŠOLI

  • PRIROČNIK ZA PRIPRAVO VPRAŠALNIKA ZA STARŠE

  • PRIROČNIK ZA PRIPRAVO VPRAŠALNIKA ZA MLAJŠE UČENCE

  • PRIROČNIK ZA PRIPRAVO VPRAŠALNIKA ZA STAREJŠE UČENCE

 

Vsak priročnik zajema širok izbor možnih področij in vprašanj – skoraj zagotovo širši, kot ga boste potrebovali. Z njihovo pomočjo lahko za vsako skupino pripravite bolj ali manj temeljit vprašalnik s pomočjo katerega boste prepoznali izkušnje udeležencev z morebitnim nasiljem na šoli. 
 

Prepoznavanje pojavnih oblik, značilnosti in drugih vidikov nasilja v šoli predstavlja pomembno orodje za uspešno soočanje z nasiljem in za njegovo preprečevanje. Zato komplet priročnikov šolam, ki želijo uspešno preprečevati nasilje, ali se želijo uspešno soočiti z obstoječim nasiljem v šolskem prostoru ponuja pomembna priporočila in napotke za boljše razumevanje in poznavanje problematike nasilja.  
 

Komplet ni zbirka prevedenih receptov ali priporočil, pač pa je nastal na podlagi izkušenj v slovenskih šolah. Njegov cilj ni ponujanje univerzalnih receptov, zato omogoča in spodbuja prilagajanje izkušnjam posameznih šol.

Uvodni priročnik kompleta: PREPOZNAVANJE IN SPREMLJANJE NASILJA NA ŠOLI Z VPRAŠALNIKI je namenjen pripravi vprašalnikov, s katerimi lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v posamezni šoli..

26 strani

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Priročnik NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA MLAJŠE UČENCE (PRVO TRILETJE) zajema širok izbor področij in vprašanj za ugotavljanje pojavnih oblik, vrst, pogostosti, ali stopnje nasilja v šoli; namenjen je pripravi učinkovitega orodja za spremljanje izkušenj mlajših učencev z morebitnim nasiljem.

18 strani

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Priročnik NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA  UČENCE DRUGEGA IN TRETJEGA TRILETJA zajema širok izbor področij in vprašanj za ugotavljanje pojavnih oblik, vrst, pogostosti, ali stopnje nasilja v šoli; namenjen je pripravi učinkovitega orodja za spremljanje izkušenj starejših učencev z morebitnim nasiljem v šoli.

28 strani

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Priročnik NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA ZAPOSLENE zajema širok izbor področij in vprašanj za ugotavljanje pojavnih oblik, vrst, pogostosti, ali stopnje nasilja v šoli; namenjen je pripravi učinkovitega orodja za spremljanje izkušenj zaposlenih v šoli z morebitnim nasiljem.

30 strani

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Priročnik NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VPRAŠALNIKA ZA STARŠE zajema širok izbor področij in vprašanj za ugotavljanje pojavnih oblik, vrst, pogostosti, ali stopnje nasilja v šoli; namenjen je pripravi učinkovitega orodja za spremljanje izkušenj mlajših učencev z morebitnim nasiljem.

28 strani

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page