Izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju - za učiteljice in učitelje v 4. in 5. razredu OŠ.

izobraževanje

SPODBUJANJE RAZVOJA IN KREPITVE SOCIALNIH VEŠČIN PRI UČENCIH V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Današnjim šolarjem zaradi vse več časa, preživetega pred zasloni in v virtualnih svetovih, zmanjkuje priložnosti za urjenje in razvoj socialnih veščin. Ker so socialne veščine temelj uspešnih in kakovostnih odnosov ter zdravega sobivanja, se to vse bolj pozna v učilnicah.

 

Cilj izobraževanja je preizkusiti različne dejavnosti in delavnice za delo z učenci, spodbuditi izmenjavo dobrih praks in prinesti uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti.

 

Zato bomo v seminarju preizkusili različne možnosti uporabe gradiv, dejavnosti in vaj za spodbujanje razvoja socialnih veščin, do katerih lahko učitelji in svetovalni delavci dostopate na spletnem portalu www.abced.si.

 

Trajanje: 8 pedagoških ur v treh delih, 4 ure predavanja in dve dveurni e-izobraževanji v obliki webinarja)

Ciljna skupina: učitelji v prvem triletju osnovne šole in svetovalni delavci

Predavatelja: dr. Kristijan Musek Lešnik, Meta Trček

Organizator: ROKUS / Modrijan izobraževanje

Kotizacija: 54 EUR

Rok prijave: 15. 2. 2019

Datum: 5. 3. 2019                                  

Kraj izvedbe: Ljubljana, OŠ Brezovica pri Ljubljani

Informacije: helena.kunavar@modrijan-izobrazevanje.si 

izobraževanje

SPODBUJANJE RAZVOJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI PRI UČENCIH V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Obvladovanje in razumevanje lastnih čustev ter razumevanje čustev in občutkov drugih je temelj zdravih odnosov in kakovostnega življenja v učilnici, na šoli in širše.

 

Seminar spodbuja preizkušanje različnih dejavnosti in delavnic za delo z učenci, spodbuja izmenjavo dobrih praks in prinaša uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti.

 

Ker lahko od pomladi 2018 naprej učitelji in svetovalni delavci na spletnem portalu www.abced.si dostopate do priročnikov in gradiv z različnimi dejavnostmi in delavnicami za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti, bomo v seminarju raziskovali tudi različne možnosti uporabe teh gradiv.

 

izobraževanje

SPODBUJANJE SAMOZAVEDANJA, POZITIVNEGA ODNOSA DO SEBE IN POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA PRI UČENCIH V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

Ker imata tako negativna samopodoba kot nekritično samopoveličevanje številne negativne posledice, želimo pri šolarjih razvijati zdrav odnos do sebe, ki vodi k zaupanju vase, k motivaciji za soočanje z različnimi izzivi in k razvijanju zdravih medosebnih odnosov.

Namen izobraževanja je preizkusiti različne dejavnosti za delo z mlajšimi šolarji in razviti uporabna znanja, ki jih je mogoče uporabiti v učnem procesu in za načrtovanje različnih dejavnosti.

 

Od pomladi 2018 naprej lahko učitelji na spletnem portalu www.abced.si dostopate do priročnikov in gradiv z različnimi dejavnostmi in delavnicami za spodbujanje zdravega samozavedanja in samovrednotenja, zato bomo v seminarju raziskovali tudi različne možnosti uporabe teh gradiv​.