top of page

Zakaj je portal abced brezplačen 

in kako je nastajal

Že kar nekaj let je od tega, ko je dr. Kristijan Musek Lešnik presodil, da bi bilo smiselno pripraviti spletno mesto z različnimi uporabnimi in koristnimi informacijami in gradivi za vzgojitelje, učitelje in starše. 

2007 je nastal prvi predhodnik današnjega spletnega portala portal abc.viz. Združeval je številne članke, prispevke, gradiva, delovne liste in priročnike za spodbujanje razvoja socialnih veščin, medosebnih odnosov, čustvene inteligentnosti, samospoznavanja in samovrednotenja, reševanja konfliktov, prosocialnega vedenja, kritičnega mišljenja, etičnih načel in vrednot. Želel je prispevati k temu, da bodo slovenski vrtci in šole vzgajali otroke in mlade in jih opremljali z veščinami in znanji, ki jim bodo pomagale živeti srečno, zadovoljno, polno in kakovostno življenje.

Z leti je naraščalo število uporabnikov portala, prav tako potreba po njegovi posodobitvi in širitvi. Zato je v letu 2013 nastal prenovljeni portal abc.ed:

Prenovljeni portal je prinesel je nove prispevke, gradiva, delovne liste in priročnike. Ko je po besedah učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev postajalo vse bolj jasno, da so gradiva in priročniki abc.ed še kako uporabni v vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih okoljih, je še bolj tlela želja po tem, da bi jih lahko uporabljali vsi, ki bi si to želeli. Zato se je poleti 2016 dr. Kristijan Musek Lešnik odločil usmeriti ves trud in prizadevanja v to, da bi priročniki, delovni listi, delavnice in druga gradiva abc.ed postali brezplačni in enako dostopni za vse vrtce, šole, zavode, učitelje, svetovalne delavce in druge.

Spomladi 2018 se je ta cilj uresničil: rodil se je spletni portal, katerega vsebina je prosto dostopna vsem obiskovalcem - vsa gradiva in priročnike, ki so nastajali v zadnjih letih v okviru programa abced, lahko šolniki in šole brez omejitev uporabljajo za vzgojno in svetovalno delo (razen, seveda, za komercialne namene). Za brezplačen dostop do njih je potrebna le preprosta prijava: registrirani uporabniki lahko postanejo vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki se prijavijo. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o novih gradivih in virih v okviru programa abced.si.

bottom of page