top of page

Pravno obvestilo

Ustanovitelj spletnega portala www.abced.si je dr. Kristijan Musek Lešnik.

Lastnik portala je IPSOS dr. Kristijan Musek Lešnik s.p.

Dostop do vsebin spletnega portala www.abced.si

Vsebina spletnega portala www.abced.si je v večjem delu prosto dostopna uporabnikom svetovnega spleta. Del vsebin (priročniki in druga gradiva v elektronski obliki) je dostopen registriranim uporabnikom portala.

Registrirani uporabniki spletnega portala www.abced.si

Registrirani uporabniki potala www.abced.si lahko postanejo vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki se na portalu prijavijo kot uporabniki.

 

Registracija omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih in virih v okviru programa abced.si.

Uporabniki s prijavo (registracijo) v portal soglašajo z občasnim prejemom elektronske pošte o novicah, povezanih z vsebino portala abced.si.

Uporaba priročnikov in delovnih listov s spletnega portala www.abced.si

Registriranim uporabnikom portela je dovoljeno tiskanje priročnikov, gradiv in posameznih delovnih listov na spletni strani www.abced.si z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe.

Priročnike in vsa ostala gradiva v elektronski obliki na spletnem mestu www.abced.si lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem portalu abced.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta www.abced.si  za kakršnekoli druge namene.

 

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatki, ki jih bo lastnik spletnega portala www.abced.si pridobil na kakršenkoli način preko spletnih strani, so namenjeni izključno interni rabi in ne bodo posredovani nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. Prav tako ne bodo na noben način obdelovani.

Omejitev odgovornosti

Avtorji in lastniki spletnega portala www.abced.si se obvezujejo, da bodo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbeli za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu. S tem ne izključujemo možnosti za pojav napak med vsebinami objavljenimi na spletnih straneh.

Avtorji in lastniki spletnega mesta www.abced.si  ne odgovarjajo za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.abced.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost avtrojev in lastnikov spletnega mesta www.abced.si izključena.

Avtorji in lastniki spletnega portala www.abced.si ne morejo biti odgovorni za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastali zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

Avtorji in lastniki spletnega portala www.abced.si si bodo prizadevali za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne morejo biti odgovorni za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta.

Avtorji in lastniki spletnega portala www.abced.si lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo spletno mesto.

Slikovno gradivo na tej strani

Viri slikovnega gradiva: WIX, Shutterstock, Kristijan Musek Lešnik

bottom of page