top of page

Izobraževanja / predavanja / seminarji

Izbor spletnih predavanj v letu 2020:

Na povezavi si lahko ogledate posnetek predavanja "Diktatura sreče" v okviru Maratona pozitivne psihologije (dr. Kristijan Musek Lešnik), jesen 2020.

Na povezavi si lahko ogledate posnetek webinarja "Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa" v okviru Modre akademije (dr. Kristijan Musek Lešnik), pomlad 2020.

Na povezavi si lahko ogledate posnetek starejšega webinarja "Pozitivna psihologija v šolah" v okviru Rokusove centrifuge iz leta 2018 (dr. Kristijan Musek Lešnik).

Predavanja in izobraževanja za šole in pedagoške delavce:

 

za vse pedagoške delavce

seminar - za pedagoške delavce v vrtcih

Pozitivna psihologija in pozitivna edukacija za vzgojitelje

seminar - za pedagoške delavce v OSNOVNIH ŠOLAH

Pozitivna psihologija in pozitivna edukacija za učitelje in svetovalne delavce

seminar

Kako se lotiti raziskovanja nasilja v svoji šoli

PRVO triletje

Izobraževanja za učitelje prvega, drugega in tretjega razreda 

seminar

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti pri učencih v prvem triletju osnovne šole

seminar

Spodbujanje razvoja in krepitve socialnih veščin pri učencih v prvem triletju osnovne šole

seminar

Spodbujanje samozavedanja, pozitivnega odnosa do sebe in pozitivnega samovrednotenja pri učencih v prvem triletju osnovne šole

SEMINAR

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti pri učencih v drugem triletju osnovne šole

SEMINAR

Spodbujanje razvoja in krepitve socialnih veščin pri učencih v drugem triletju osnovne šole

SEMINAR

Spodbujanje samozavedanja, pozitivnega odnosa do sebe in pozitivnega samovrednotenja pri učencih v drugem triletju osnovne šole

drugo

triletje

Izobraževanja za učitelje četrtega in petega razreda 

tretje

triletje

Izobraževanja za učitelje predmetne stopnje 

SEMINAR

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti pri učencih v tretjem triletju osnovne šole

SEMINAR

Spodbujanje razvoja in krepitve socialnih veščin pri učencih v tretjem triletju osnovne šole

SEMINAR

Spodbujanje samozavedanja, pozitivnega odnosa do sebe in pozitivnega samovrednotenja pri učencih v tretjem triletju osnovne šole

metaTrcek slika mala.jpg
Predavatelja na seminarjih za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju sta:
Kristijan Musek Lesnik slika mala.jpg

Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog, pisec, prevajalec in urednik številnih priročnikov, knjig in drugih publikacij na področju vzgoje in izobraževanja, predavatelj in predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem.

Od pomladi 2018 je urednik spletnega portala www.abced.si, prek katerega želi vrtcem, šolam, vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem in staršem omogočiti dostop do kakovostnih in koristnih virov in gradiv za spodbujanje socialnih veščin, altruizma, samozavedanja, čustvene inteligentnosti, kakovostnih odnosov, konstruktivnih vedenjskih vzorcev, kritičnega mišljenja, vrednot in drugih življenjskih veščin.

Med drugim je namestnik predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in predsednik Komisije za otroke s posebnimi potrebami Strokovnega sveta.

Verjame, da bi bil lahko slovenski šolski sistem bolj prijazen do učiteljev, vzgojiteljev, učencev in staršev, zato si že vrsto let prizadeva za njegovo izboljšanje.

Meta Trček, prof. fizike in tehnike se je po diplomi zaposlila na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, kjer je bila 17 let zaposlena kot učiteljica fizike in tehnike ter nato tri leta kot pomočnica ravnateljice. Avgusta 2013 je bila imenovana za ravnateljico na OŠ Brezovica pri Ljubljani. V času svojega službovanja je sodelovala v različnih projektih na področjih ekologije, računalništva in vzgoje. V sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo je imela več let delavnice na festivalih znanosti z mednarodno udeležbo. Sodelovanje s Pedagoško fakulteto v Ljubljani je obogatila z izvajanjem prakse študentov in s članstvom v komisiji za pripravo nalog za tekmovanja iz fizike. Ker ji je v življenju najpomembneje »biti človek«, je aktivno širila mrežo prostovoljstva in se tudi sama kot prostovoljka udeleževala različnih prostovoljskih akcij. Na Vrhniki je bila ustanoviteljica novega rodu tabornikov. Kot ravnateljica se trudi vzpostaviti dobro komunikacijo in dobre odnose ter išče rešitve, ki so najboljše za učence in vse, ki so vpleteni v vzgojno-izobraževalni proces. Verjame, da je to tista osnova, ki učencem omogoča maksimalen razvoj na učnem in osebnostnem področju. 

Druga izobraževanja

Poizvedbe za predavanja lahko pošljete na elektronsko pošto publikacije@ipsos.si 
Predavanja ravnateljem osnovnih šol in vrtcev v letu 2018
Pozitivna psihologija in vzorniki.
Posvet Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije (Moravske Toplice, 15.5.2018). 
drsnice
Kaj lahko pozitivna psihologija ponudi šolam in šolnikom.
29. srečanje Osnovna šola na Slovenskem (Bled, 19.4.2018).
drsnice
Nekatere teme aktualnih seminarjev, predavanj, izobraževanj
Pozitivna psihologija in pozitivna edukacija v vrtcu
Pozitivna psihologija in pozitivna edukacija v šoli

Pozitivna edukacija prenaša spoznanja, metode in tehnike uporabne pozitivne psihologije v šolsko okolje. 

Šola je okolje, v katerem učenci ne razvijajo le svojih intelektualnih in kognitivnih zmožnosti, pač pa razvijajo tudi široko paleto psihosocialnih in drugih veščin in moči, značajskih moči, vrlin in kompetenc, ki so osnova za stabilno in trajno duševno blagostanje. Njen osrednji cilj je zagotavljanje spodbudnih pogojev za razcvet in dobro duševno počutje vseh članov šolske skupnosti: učencev, učiteljev in drugih.

Vzgoja za odgovornost

Odgovornost je ena od pomembnejših lastnosti, ki jih lahko pomagamo razvijati otrokom in mladostnikom. Slednji se ne rodijo odgovorni ali neodgovorni, na razvoj njihove odgovornosti vplivamo različni odrasli, ki nas srečujejo. Zato se predavatelj v seminarju pomika med vsemi vlogami, ki se v šoli soočajo z vprašanjem učenja odgovornosti. Pri tem izhaja iz številnih konkretnih primerov in črpa iz dolgoletnih izkušenj, ki mu omogočajo, da dobro razume različne vloge. Oziroma kot pravi sam: "Delovno pot sem začel kot učitelj - kot član pete generacije šolniške družine. Od takrat sem v šoli počel skoraj vse - bil skoraj nadomestni svetovalec, skoraj nadomestni ravnatelj in čisto pravi starš. Sodeloval sem z desetinami šol, stotinami, ravnateljev, učiteljev in svetovalnih delavcev, jih včasih učil in se še večkrat učil od njih. Nekaj o odgovornosti sem se naučil iz knjig, veliko iz prakse, še več od napak, ki sem jih opažal pri drugih, največ pa iz svojih lastnih."

Vsebine seminarja:

 • Kako učimo in vzgajamo

 • Kaj želimo razvijati pri otrocih in mladostnikih

 • Kaj velikokrat v resnici razvijamo pri otrocih in mladostnikih

 • Kaj je odgovornost

 • Kaj pomaga pri učenju odgovornosti

 • "Strupi" za učenje odgovornosti

 • Razlikovanje med kaznijo in posledico

 • Odgovornost in (samo)kritičnost

 • Odgovornost in delavnost

 • Odgovornost in vztrajnost

 • Odgovornost in radovednost

 • Odgovornost in cilji

 • Odgovornost in pogum

Sreča, zadovoljstvo, optimizem - začne se pri učiteljih

Ko govorimo o pozitivni psihologiji in pozitivni edukaciji lahko kaj hitro začnemo govoriti o otrocih in učencih - in ostanem pri njih. Prav je, da razmišljamo o njih. Je pa enako prav, da se čim večkrat spomnimo, da se skrb za zadovoljstvo, optimizem, dobro počutje v šolah začne pri učiteljih in drugih zaposlenih. V okviru seminarja se pogovarjamo o tem, kaj in kako lahko s pomočjo pozitivne psihologije ter Seligmanovega modela PERMA na šoli naredimo za počutje in blagostanje učiteljev in zaposlenih.

Prepoznavanje in spremljanje nasilja v šoli z vprašalniki

"Začeli smo na šoli, ki je imela resne težave z nasiljem in kjer so nenehno izgubljali čas in energijo za gašenje požarov. Težave so se pa le še večale. Najprej smo opravili poglobljeno raziskavo nasilja: kje, kdaj, kako se dogaja. Šele nato smo lahko začeli načrtovati strategije za njegovo sistematično odpravljanje. Tri leta pozneje je bilo stanje na šoli povsem drugačno. Prepričan sem, da je bila prav temeljita analiza nasilja ključen korak za njegovo premagovanje." dr. Kristijan Musek Lešnik

Seminar, ki pojasnjuje, kako se lotiti celovite analize nasilja v šoli, je v celoti nastal na podlagi predavateljevih izkušenj v slovenskih šolah ... in sploh ni namenjen samo šolam, ki imajo nerešljive težave z nasiljem, pač pa vsem šolam, ki želijo biti proaktivne in se aktivno soočati s pojavi nasilja.

Nasilje v šolah je resničen pojav, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Ko se pogovarjamo o kakovosti šol, se slednja ne nanaša le na kakovost in trajnost pridobljenega znanja, pač pa tudi na to, v kakšnih pogojih in v kakšnem okolju poteka šolsko delo. Zato je za šole, ki si prizadevajo zagotoviti primerne pogoje za življenje in učenje otrok in mladostnikov, izjemno pomembno, kako se soočajo s problemom nasilja in z njegovimi posledicami.

Prepoznavanje pojavnih oblik, značilnosti in drugih vidikov nasilja v šoli je nujni pogoj za uspešno soočanje z nasiljem in za njegovo preprečevanje. Seminar je namenjen načrtovanju in pripravi raziskave, s katero lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v šoli. Namenjen je šolam, ki želijo uspešno preprečevati nasilje, ali se želijo uspešno soočiti z morebitnim obstoječim nasiljem v šolskem prostoru, in želijo pridobiti celosten vpogled v morebitne pojave nasilja.

Vsebine seminarja:

 • O nasilju v šolah

 • Značilnosti šol, ki uspešno premagujejo nasilje

 • Od koga lahko pričakujemo pomoč

 • Kdo lahko prispeva pomembne podatke o morebitnem nasilju v šoli

 • Kdo naj vodi raziskavo

 • Kdo pripravlja vprašalnike

 • Kaj nas zanima, kaj želimo ugotavljati

 • Kako celovito se želimo poglobiti v vprašanje nasilja v šoli

 • Koga sprašujemo? Zaposlene? Starše? Učence?

 • Ali naj pripravimo vprašalnike v pisni, ali v elektronski obliki

 • Odprta ali zaprta vprašanja: prednosti in pasti

 • Kako zastavljamo vprašanja

 • Kako odgovarjamo na vprašanja

 • Ali naj bodo vprašalniki anonimni ali ne

 • Kdaj in kje izpolnjujemo vprašalnike

 • Kako pripravimo poročilo raziskave

 • Komu predstavimo podatke o nasilju v šoli (in komu ne)

Nekatera starejša predavanja in prosojnice (drsnice)
 • Vrstniško nasilje v šolah (predavanje za kolektive) drsnice
 • Vzgoja za odgovornost (predavanje za učitelje ali starše) drsnice
 • O etiki in vrednotah v vrtcih drsnice
 • Vloga etike in vrednot v vzgojno izobraževalnih organizacijah drsnice
 • Soočanje z vzgojno zanemarjenimi učenci drsnice​ 1 , drsnice 2
Nekatera predavanja na strokovnih srečanjih v zadnjih letih
 • Motnje vedenja - resnična ali namišljena epidemija. Uvodno predavanje na 9. posvetu dobrih praks v osnovnih šolah Motnje vedenja pri otrocih in kako preživeti, 21.11.2017
 • Pozitivna samopodoba otrok in spodbujanje prosocialnega vedenja. Predavanje na 28. srečanju Osnovna šola na Slovenskem, Bled, 6.4.2017
 • Razvojne koristi za otroke in mladostnike, ki jih prinašajo izkušnje prostovoljskega dela. Uvodno predavanje na 10. slovenskem kongresu prostovoljstva, Ljubljana, 27.11.2015
 • Empatija v komunikaciji s starši. Predavanje na 3. Srečanju pomočnic vzgojiteljic Odnosi s starši: izziv ali stres, Zreče, 19.5.2015 drsnice
 • Izzivi šole za 21. stoletje. Predavanje na 25. srečanju Osnovna šola na Slovenskem, Bled, 11.4.2014 drsnice 1 , drsnice 2
 • Problem permisivne vzgoje. Predavanje na posvetu Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva na Slovenskem, Laško, 14.3.2014 drsnice 1 , drsnice 2 , drsnice 3
 • Vedenje tako in drugače. Predavanje na 24. srečanju Osnovna šola na Slovenskem, Bled, 19.4.2013 drsnice 1 , drsnice 2 , drsnice 3 , drsnice 4
 • V kakšni šoli se učenec dobro počuti. Predavanje na 23. srečanju Osnovna šola na Slovenskem, Bled, 29.3.2012
bottom of page