top of page

Spodbujanje kritičnega mišljenja ter razvoja vrednot in etičnega presojanja

Priročnika za spodbujanje kritičnega mišljenja ter razvoja vrednot in etičnega presojanja sta namenjena delu z otroki in mladostniki, starimi nad 10 let.

MISLI ZA RAZMIŠLJANJE je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanuje razmišljanja učencev in dijakov o pomembnih življenjskih, etičnih in moralnih vprašanjih.

52 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

VREDNOTE IN MORALNA NAČELA je zbirka dejavnosti, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo načrtovanje ur in delavnic za spodbujanje razmišljanja o nekaterih pomembnih človeških vrednotah in moralnih načelih pri učencih v tretjem triletju osnovne šole.

56 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page