top of page

Dobrodošli na spletnem portalu abced, stičišču in središču virov in gradiv za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, ravnatelje, starše in druge, ki si prizadevate za optimalen razvoj otrok in mladih ter za kakovost življenja v vrtcih in šolah. 

Doc. dr. Kristijan Musek Lešnik

Namen in cilji spletnega portala abced.si

1.

Omogočiti vrtcem, šolam, vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem in staršem dostop do kakovostnih in koristnih virov, priročnikov, povezav, delovnih listov, delavnic in gradiv.

2.

Spodbujati razvoj socialnih veščin, altruizma, samozavedanja, čustvene inteligentnosti, kakovostnih odnosov, konstruktivnih vedenjskih vzorcev, kritičnega mišljenja, vrednot in drugih življenjskih veščin.

3.

 

Krepiti varno okolje v vrtcih in šolah​ v katerem

lahko vsi razvijajo svoje potenciale.

 

4.

 

Posredovati sodobna spoznanja pozitivne psihologije

in pozitivne edukacije

Pozitivna psihologija in pozitivna edukacija -

z roko v roki

Pozitivna psihologija se ukvarja s proučevanjem in krepitvijo pozitivnih vidikov življenja: srečo, zadovoljstvom, optimizmom, smislom, vztrajnostjo, predanostjo, odpornostjo, psihičnim blagostanjem in z drugimi  pozitivnimi vidiki življenja in doživljanja.

 

Pozitivna edukacija prenaša spoznanja, metode in tehnike uporabne pozitivne psihologije v šolsko okolje.

bottom of page