top of page

Dejavnosti za spodbujanje čustvene inteligentnosti, doživljanja pozitivnih čustev, zaznavanja in prepoznavanja čustev

Priročniki vsebujejo številne delavnice, dejavnosti, delovne liste in vaje za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti pri otrocih in najstnikih. Posamezne dejavnosti so namenjene spodbujanju doživljanja, izražanja, prepoznavanja čustev pri sebi in pri drugih. Nekatere dejavnosti so namenjene krepitvi pozitivnih čustev in prijetnih občutkov, druge so namenjene učenju obvladovanja manj prijetnih občutkov in čustev.

Namenjeni so za izobraževalno, vzgojno in svetovalno delo z različno starimi otroki in mladostniki (od prvega do tretjega triletja osnovne šole, po potrebi tudi za srednješolce).

MI IN ČUSTVA je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje  doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

48 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

OBČUTKI IN ČUSTVA - 1. DEL: zbirka dejavnosti za načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete otrok in učencev v drugem triletju osnovne šole.

51 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

OBČUTKI IN ČUSTVA je zbirka dejavnosti, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje  doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v tretjem triletju osnovne šole.

58 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

OBČUTKI IN ČUSTVA - 2. DEL: zbirka dejavnosti za načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, odnosa do sebe, pozitivne samopodbe, samovrednotenja in razvoja identitete otrok in učencev v drugem triletju osnovne šole.

52 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page