top of page

Spodbujanje razmišljanja o vedenju in razvoja prosocialnih vedenjskih vzorcev

Razvoj primernih in učinkovitih vedenjskih vzorcev je ena od ključnih nalog poznega otroštva in zgodnjega mladostništva. Priročniki zajemajo različne dejavnosti, delavnice, vaje in naloge, ki spodbuja otroke in mladostnike k razmišljanju o vedenju in o njegovih posledicah.

 

Posamezne dejavnosti spodbujajo samorefleksijo in prispevajo k utrjevanju konstruktivnih vedenjskih vzorcev, pomembnih za otrokovo oziroma mladostnikovo uspešnost v sedanjih in v prihodnjih odnosih. Osrednje vsebine priročnika se nanašajo na:

  • Usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o svojem vedenju,

  • Spodbujanje prosocialnih vedenjskih vzorcev,

  • Razvijanje in utrjevanje učinkovitih vedenjskih vzorcev in navad,

  • Spodbujanje obvladovanja čustev in občutkov

  • Iskanje učinkovitih nadomestil za neprimerno vedenje,

  • Utrjevanje konstruktivnih strategij za reševanje konfliktov in problemov,

  • Utrjevanje razumevanja vpliva vedenja na medosebne odnose,

  • Spodbujanje in utrjevanje samonadzora vedenja, idr.

Priročniki vsebujejo dejavnosti, gradiva in delovne liste, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, obvladovanje neprijetnih čustev, konstruktivno soočanje s težavami, razmišljanje o pomenu medosebnih odnosov, razmišljanje o primernem in neprimernem vedenju, spodbujanje zastavljanja ciljev, spodbujanje pozitivnega samovrednotenja, idr. Dejavnosti so zasnovane kot samostojne ali skupinske naloge (za manjše ali večje skupine), delavnice, ali igre.

 

Posamezne dejavnosti lahko potekajo v celem razredu, v manjših skupinah, ali s posameznimi otroki; v okviru rednega pouka, ur oddelčne skupnosti, svetovalnega dela, ali v okviru drugih dejavnosti.  
 

VEDENJE, TAKŠNO IN DRUGAČNO: priročnik z gradivi in delovnimi listi učiteljem in svetovalnim delavcem omogoča načrtovanje ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v drugem triletju osnovne šole.

214 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

UČINKOVITO VEDENJE je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v drugem triletju osnovne šole.

62 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

UČINKOVITO VEDENJE je zbirka dejavnosti z gradivi in delovnimi listi, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje učinkovitih vzorcev vedenja pri učencih v tretjem triletju osnovne šole.

66 strani

Avtorja: Kristijan Musek Lešnik, Petra Lešnik Musek

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page