top of page

Lestvice samopodobe

Lestvice samopodobe SP so namenjene psihologom, šolskim svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot orodje za vpogled v različne vidike samopodobe oziroma samovrednotenja otrok in mladostnikov (telesni videz, družinski odnosi, šola, socialni odnosi). Uporabne so kot pripomočki za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki bi lahko imeli težave na različnih področjih samopodobe.

Samopodoba - mnenje, ki ga imamo o sebi - je pomemben pokazatelj otrokovega in mladostnikovega duševnega zdravja in trdnosti. Poleg tega napoveduje tudi kakovost njegovega prilagajanja v poznejšem življenju.

Samopodoba kot zbirka naših samozaznav in prepričanj o sebi se začne oblikovati v zgodnjem otroštvu in se kot eno od temeljnih področij osebnosti postopno razvija vse življenje. Na njeno oblikovanje vplivajo na eni strani izkušnje otroka ob doseganju različnih pomembnih mejnikov, ki vzbujajo občutek zmožnosti, kompetentnosti. Na drugi strani nanjo vplivajo povratne informacije pomembnih oseb (staršev, vzgojiteljev, učiteljev) ob teh dosežkih.

Samopodoba je pomemben del osebnosti v vsakem življenjskem obdobju in v vsaki situaciji. V različnih fazah obdobja otroštva in mladostništva se različno intenzivno razvija. Na eni strani se vse bolj utrjuje, na drugi strani je občutljiva za nove pomembne izkušnje in doživetja. Obenem pa vse bolj determinira nova pričakovanja in interpretacije, ki jih otrok ali mladostnik pripiše novo doživetim izkušnjam.

Ustrezna pozitivna samopodoba varuje otroke in mladostnike v soočenjih z različnimi izzivi okolja in okoliščinami. Pozitivna samopodoba otrokom in mladostnikom olajšuje upravljanje s konflikti in upiranje negativnim pritiskom okolja. Za otroke in mladostnike z nizko, negativno samopodobo so lahko različni življenjski izzivi vir stresa, občutkov tesnobe in frustracij, njihova zmožnost za spopadanje s težavami in reševanje problemov je lahko okrnjena. V skrajnih okoliščinah lahko izrazito negativna samopodoba in z njo povezano nezaupanje v lastne zmožnosti prispeva k pasivnosti, izključevanju iz socialnih situacij in depresivnosti.

 

Odnos do lastne osebnosti je temelj odnosa do drugih ljudi in do sveta nasploh. Nizka oziroma negativna samopodoba lahko ovira otroka oziroma mladostnika pri preizkušanju novih stvari. Sproži lahko pojavljanje negativnih izjav o sebi, ki še dodatno utrjujejo občutek nekompetentnosti in okrnjenih zmožnosti, hkrati pa kot samouresničujoče prerokbe vplivajo na negativne izide novih izkušenj. Med njenimi možnimi korelati so nizka vztrajnost, nizka frustracijska toleranca, podredljivost oziroma submisivnost, pretirana kritičnost in hitro samorazočaranje.

 

Otroci in mladostniki z nizko samopodobo lahko zaznavajo male ovire kot velike, občasne težave pa kot trajne neugodne in nevzdržne razmere, kar se lahko povezuje s splošnim občutkom pesimizma in odsotnostjo pozitivnih pričakovanj.

Otrok ali mladostnik z visoko, pozitivno samopodobo ponavadi bolj uživa v stikih z drugimi, enako dobro se lahko počuti v skupini kot takrat, ko sledi lastnim ciljem. Tudi občasna nezadovoljstva z lastnimi dosežki zna izraziti brez samozaničevanja ali zmanjševanja lastne vrednosti. Bolje kot razume svoje moči, lažje se sooči s svojimi pomanjkljivostmi in jih premaguje. Pozitivna pričakovanja, ki se uresničijo skozi pozitivne izkušnje, ga vodijo k bolj optimističnemu gledanju na sebe in na svet okrog sebe.

Lestvice lahko uporabljate v okviru vsakdanje pedagoške dejavnosti, ali svetovalnega oziroma preventivnega procesa za individualno ali skupinsko ocenjevanje s šolo povezane samopodobe otrok, učencev in mladostnikov od 10. leta starosti naprej.

LESTVICA SAMOPODOBE - DRUŽINA IN DRUŽINSKI ODNOSI je namenjena hitremu ugotavljanju tistih vidikov samopodobe učencev in mladostnikov, ki so povezani z družino, družinskimi odnosi in vlogo v družini.

27 strani

10 verzij odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA SAMOPODOBE - ŠOLA IN ŠOLSKA USPEŠNOST je namenjena ugotavljanju tistih vidikov samopodobe učencev in mladostnikov, ki so povezani s šolo, šolskim delom, šolskim življenjem in šolsko uspešnostjo.

27 strani

10 verzij odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA SAMOPODOBE - SOCIALNI ODNOSI je namenjena ugotavljanju tistih vidikov samopodobe učencev in mladostnikov, ki so povezani z medosebnimi odnosi, predvsem z odnosi v socialnem okolju z vrstniki.

27 strani

10 verzij odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA SAMOPODOBE - TELESNA SAMOPODOBA IN VIDEZ je namenjena ugotavljanju tistih vidikov samopodobe učencev in mladostnikov, ki so povezani z zaznavanjem svojega telesa in z odnosom do njega.

27 strani

10 verzij odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page