top of page

Priročniki abced.si

V tem delu portala lahko prijavljeni uporabniki dostopate do številnih priročnikov in gradiv za delo z otroki in mladostniki v šolah. Vsi priročniki in gradiva na tem portalu so v celoti dosegljivi in namenjeni brezplačni uporabi v vrtcih, šolah in drugih vzgojno izobraževalnih zavodih.

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced.

Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh priročnikov in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih in virih v okviru programa abced.si. 

prijava v portal

Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala (tudi do vseh priročnikov) in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si.

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

SPODBUDNO učno okolje
Priročniki in gradiva z delovnimi listi, delavnicami, vajami, dejavnostmi za spodbujanje razvoja socialnih in življenjskih veščin pri otrocih in najstnikih.

Spodbujanje razvoja pozitivnih in vzajemnih odnosov.

Delavnice, dejavnosti, delovni listi in vaje za spodbujanje razvoja socialnih veščin in pozitivnih medosebnih odnosov. 

Spodbujanje pozitivnega odnosa do sebe.

Spodbujanje razvoja samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja, zdrave in pozitivne samopodobe.

Spodbujanje doživljanja in izražanja čustev pri sebi in pri drugih. 

Spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti, krepitev prijetnih čustev in občutkov, obvladovanja manj prijetnih občutkov in čustev

Spodbujanje prosocialnega vedenja.

Spodbujanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, obvladovanje neprijetnih čustev, konstruktivno soočanje s težavami, razmišljanje o primernem in neprimernem vedenju.

Spodbujanje kritičnega mišljenja.

Spodbujanje razvoja etičnega presojanja.

Spodbujanje razvoja univerzalnih človeških vrednot.

Priročniki in gradiva z dejavnostmi, vajami, delavnicami, delovnimi listi in drugimi idejami za spodbujanje osebnih in življenjskih veščin v prvem triletju osnovne šole.

Priročniki in gradiva z dejavnostmi, vajami, delavnicami, delovnimi listi in drugimi idejami za spodbujanje osebnih in življenjskih veščin v drugem triletju osnovne šole.

Priročniki in gradiva z dejavnostmi, vajami, delavnicami, delovnimi listi in drugimi idejami za spodbujanje osebnih in življenjskih veščin v tretjem triletju osnovne šole in v srednji šoli.

VARNO učno okolje
Priročniki za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah ter zagotavljanje varnega okolja in varne šolske skupnosti.

Priročniki temeljijo na vprašalnikih, ki so bili razviti in preizkušeni v praksi v slovenski šoli.

Namenjeni so pripravi vprašalnikov, s katerimi lahko pridobimo podroben vpogled v odnos do nasilja in v posamezne pojave nasilja v posamezni šoli.

Vprašalniki "Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja" so namenjeni ugotavljanju in prepoznavanju tistih članov razreda (skupine) ki jih najbolj ogroža agresivno vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih.

Prepoznavanje in spremljanje nasilja
(na ravni POSAMEZNIKOV)

Več različnih vprašalnikov, s pomočjo katerih lahko spremljamo pojave in oblike nasilja pri posameznih otrocih in mladostnikih; stališča do nasilnega in nenasilnega vedenja in druge z nasiljem povezane pojave na ravni posameznikov.

bottom of page