top of page

Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja

Agresivno in nasilno vedenje vrstnikov je v nekaterih današnjih šolah in vrstniških skupinah tako razširjeno, da za šole in skupnost vsak dan predstavlja pomemben problem, otrokom in mladostnikom, ki ga doživljajo, pa povzroča neprijetne občutke, strahove in stres.

 

Nasilno vedenje je velikokrat uperjeno proti tistim, ki se zaradi različnih vzrokov najtežje ubranijo pred njim, ponavljajoče neprijetne izkušnje pa lahko pomembno vplivajo na otrokovo oziroma mladostnikovo socialno in duševno blagostanje; zato je prepoznavanje žrtev vrstniškega (in drugega) nasilja in agresivnega vedenja prvi korak na poti k reševanju njihovih težav. Pri tem je pomembno, da smo enako pozorni na različne oblike nasilja in agresivnosti: v zadnjih letih smo namreč priče porastu nekaterih prikritih oblik nasilja, ki so manj očitne kot neposredno telesno nasilje, zato pa za žrtve nič manj boleče in dolgoročno škodljive.

 

Vprašalniki "Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja" so namenjeni ugotavljanju in prepoznavanju tistih članov razreda (ali druge skupine otrok oziroma mladostnikov) ki jih najbolj ogroža agresivno vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih. Vprašalniki omogočajo prepoznavanje učencev, otrok, oziroma mladostnikov, ki so pogostejše žrtve besedne, telesne, ali posredne agresivnosti vrstnikov.

 

Vprašalnike lahko uporabljamo v razredu oziroma v skupini, ali pri individualnih pogovorih; poleg učencev oziroma članov skupine (razreda) jih lahko izpolnjujejo tudi drugi, ki skupino dobro poznajo. Namenjeni so učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom kot pripomoček za prepoznavanje otrok in mladostnikov, ki so bolj izpostavljeni različnim oblikam nasilja in agresivnosti s strani sošolcev oziroma vrstnikov in najbolj potrebujejo ustrezno podporo, pomoč in ukrepanje.

Vprašalniki omogočajo vpogled v odnose in dogajanje v razredu (skupini) s strani udeležencev oziroma članov. Na ta način z njimi pridobimo vpogled tudi v tisti del skupinske dinamike, ki je lahko zunanjim opazovalcem (npr. učiteljem, svetovalnim delavcem) manj očiten ali prikrit.

 

Vprašalniki so namenjeni splošni oceni izpostavljenosti in ogroženosti posameznikov v razredu oziroma skupini. Če odgovori izpostavijo nekatere posameznike kot bolj pogoste žrtve katere koli oblike agresivnosti, je smiselno razmisliti o poglobljenem pogovoru, analizi in obravnavi njihovih težav z agresivnim in nasilnim vedenjem vrstnikov.

 

Vprašalniki "Prepoznavanje žrtev nasilnega vedenja" se uporabljajo pri otrocih od 8. leta starosti naprej. Pri mlajših otrocih lahko poteka izpolnjevanje vprašalnika v obliki strukturiranega intervjuja, odgovorni list pa izpolnjuje učitelj ali svetovalni delavec, ki otroka oziroma učenca vodi od vprašanja do vprašanja

Vprašalnik PREPOZNAVANJE ŽRTEV NASILNEGA VEDENJA - TELESNA AGRESIVNOST je namenjen prepoznavanju tistih članov razreda (ali druge skupine), ki jih najbolj ogroža telesno (fizično) agresivno vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih.

12 strani

2 verziji odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Vprašalnik PREPOZNAVANJE ŽRTEV NASILNEGA VEDENJA - BESEDNA AGRESIVNOST je namenjen prepoznavanju tistih članov razreda (ali druge skupine), ki jih najbolj ogroža besedno (verbalno) agresivno vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih.

12 strani

2 verziji odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Vprašalnik PREPOZNAVANJE ŽRTEV NASILNEGA VEDENJA - POSREDNA AGRESIVNOST je namenjen ugotavljanju in prepoznavanju tistih članov razreda (ali skupine), ki jih najbolj ogroža posredno agresivno vedenje sošolcev, vrstnikov in drugih.

12 strani

2 verziji odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Vprašalnik PREPOZNAVANJE ŽRTEV NASILNEGA VEDENJA - DALJŠA OBLIKA je namenjen prepoznavanju tistih članov razreda (ali skupine otrok oziroma mladostnikov), ki jih najbolj ogrožajo različne oblike nasilnega (agresivnega) vedenja vrstnikov.

14 strani

2 verziji odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page