top of page

Socialna inteligentnost, socialne veščine, kompetence v medosebnih odnosih

Kaj proučuje POZITIVNA PSIHOLOGIJA?

Pozitivna psihologija proučuje različne pomembne vidike človeškega življenja:

 • Sreča, veselje, zadovoljstvo, prijetna čustva

 • Subjektivno/psihično blagostanje

 • Upanje, optimizem

 • Miselna naravnanost (mindset)

 • Predanost, vztrajnost

 • Zanos

 • Značaj in značajske moči, etična načela, vrednote

 • Smisel

 • Čuječnost

 • Modrost

 • Čustvena inteligentnost

 • Socialna inteligentnost, socialne veščine, kompetence v medosebnih odnosih

 • Humor

 • Odpornost, rezilientnost

 • Samoaktualizacija, samoučinkovitost

Značaj in značajske moči (kot so odpuščanje, dobrota, hvaležnost, ustvarjalnost, radovednost in druge), etična načela, vrednote.

Upanje, optimizem

Smisel

Subjektivno/psihično blagostanje (posameznikova kognitivna in afektivna subjektivna ocena svojega življenja; odgovor na vprašanje: kako mi gre v življenju)

Modrost

Humor

Samoučinkovitost

Čustvena inteligentnost

Odpornost, rezilientnost (odpornost na stres, izzive, tegobe)

Čuječnost

Sreča, veselje, zadovoljstvo, prijetna čustva

Samoaktualizacija

Predanost, vztrajnost

Miselna naravnanost

(mindset)

Vzor(nik)i in ideali

bottom of page