top of page

Lestvice zaznane socialne opore

Socialni odnosi so za otroke in mladostnike eden od najpomembnejših virov pomoči za premagovanje različnih izzivov, stresnih situacij in psiholoških obremenitev. Številni strokovnjaki opozarjajo, da je prav socialna podpora, ki izvira iz dobrih in trdnih odnosov s pomembnimi osebami (starši, skrbniki, vrstniki, sošolci, učitelji in druge pomembne osebe) pomemben varovalni dejavnik in ključen element otrokovega oziroma mladostnikovega psihološkega blagostanja. Trdni socialni odnosi in občutek podpore otrokom in mladostnikom zagotavljajo pozitivne občutke in čustva, občutek predvidljivosti in varnosti ter lastne vrednosti, odsotnost takšnih odnosov in podpore pa jih dela ranljive za različne izzive in vpliva na njihovo samopodobo in samovrednotenje. Tudi za tiste otroke in mladostnike, ki ne doživljajo resnejših zunanjih težav, je lahko že samo obdobje odraščanja in zorenja s svojimi izzivi zadosten vir stresa, da za soočanje z njim potrebujejo trdno mrežo pomoči, podpore in usmerjanja s strani pomembnih oseb.

Socialno oporo otroku oziroma mladostniku zagotavlja nabor medosebnih odnosov in stikov. Pri tem je pomembno vedeti, da so z vidika vpliva na psihološko blagostanje otrok in mladostnikov objektivne mere socialne podpore (število stikov, število “prijateljev”, velikost družine, vključenost v različne skupine idr.) manj pomembne kot subjektivni pomen, ki ga posamezen otrok ali mladostnik pripisuje tem odnosom. S tega vidika je torej manj pomembno, s koliko osebami ima posamezen otrok ali mladostnik odnose, ključno je, kako on sam občuti in zaznava te odnose, ali in kakšno socialno podporo čuti, zaznava s strani pomembnih oseb.

Zaznana opora družine je ključen dejavnik pri razvoju samopodobe, samovrednotenja in identitete otrok in mladostnikov. Na eni strani vpliva na zaznavanje in vrednotenje sebe v najožjem socialnem okolju, na drugi strani pa tudi na oblikovanje odnosa do drugih ljudi; v obeh vlogah zaznana socialna podpora v družini pomembno vpliva na psihično blagostanje otroka oziroma mladostnika. Višja stopnja zaznane socialne podpore se lahko povezuje tudi z nižjo pojavnostjo depresivnih stanj, zaskrbljenosti, tesnobnosti in nekaterih drugih težav.

Lestvice so namenjene šolskim svetovalnim delavcem, svetovalnim delavcem ali drugim strokovnjakom kot dopolnilna informacija v procesu svetovanja ali individualne obravnave posameznega otroka oziroma mladostnika – primerne so za otroke in mladostnike v starosti od 9 do 18 let. Uporabne so kot kot presejalni pripomočki za prepoznavanje otrok in mladostnikov z nizko stopnjo zaznane socialne opore in kot orodje v začetnem procesu načrtovanja strategij za pomoč tem otrokom oziroma mladostnikom.

LESTVICA ZAZNANE SOCIALNE OPORE DRUŽINE je namenjena ugotavljanju stopnje socialne opore s strani družinskih članov, ki jo zaznava otrok oziroma mladostnik v svoji družini.

15 strani, 4 verzije odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA ZAZNANE SOCIALNE OPORE V RAZREDU je namenjena ugotavljanju stopnje socialne opore, ki jo zaznava otrok oziroma mladostnik v svojem šolskem razredu.

19 strani, 4 verzije odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA ZAZNANE SOCIALNE OPORE PRIJATELJEV je namenjena ugotavljanju stopnje socialne opore, ki jo zaznava otrok oziroma mladostnik v odnosih s prijatelji in vrstniki.

15 strani, 4 verzije odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

LESTVICA ZAZNANE SPLOŠNE SOCIALNE OPORE je namenjena ugotavljanju stopnje splošne socialne opore, ki jo zaznava otrok oziroma mladostnik v svojem socialnem okolju.

15 strani, 4 verzije odgovornih listov

Avtor: Kristijan Musek Lešnik

Prijava na portal

V portal se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom (password), ki ga izberete sami.

Če še niste prijavljeni kliknite 

Don't have an account? Sign up

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite

Forgot password?

Prijava na portal omogoča brezplačno uporabo vseh priročnikov

Pred ogledom in uporabo posameznih priročnikov se prijavite kot uporabniki portala abced. Prijava omogoča brezplačen dostop do vseh vsebin portala in ne prinaša nobenih obveznosti. Njen edini namen je beleženje števila uporabnikov portala in občasno informiranje uporabnikov o morebitnih novih gradivih, virih in dogodkih v okviru programa abced.si. 

Priročnike in njihove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

 

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page