top of page

Mi in čustva (1. triletje)

MI IN ČUSTVA je priročnik za spodbujanje  doživljanja in zrelega izražanja čustev in občutkov otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v prvem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.

 

Širok in delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Priročnik omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic.

 

Primeren je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Posamezne dejavnosti omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,

 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah,

 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vsebina priročnika MI IN ČUSTVA:

 • izbor različnih dejavnosti za spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, o doživljanju, uravnavanju in izražanju čustev,

 • aktivnosti za uravnavanje doživljanja čustev in občutkov,

 • aktivnosti za spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti,

 • 36 delovnih listov.

Namen priročnika MI IN ČUSTVA:

 • spodbujanje razmišljanja o čustvih in občutkih, samorefleksije pri doživljanju čustev in občutkov,

 • spodbujanje zrelega izražanja občutkov in čustev,

 • spodbujanje uravnavanja doživljanja in izražanja čustev in občutkov,

 • spodbujanje razvoja čustvene inteligentnosti.

Vsebinska področja priročnika MI IN ČUSTVA:

 • samozavedanje,

 • čustva in občutki,

 • vzročno-posledične zveze med različnimi dogodki, dražljaji in čustvi,

 • razvoj zrelih, primernih, ustreznih načinov izražanja čustev in občutkov,

 • uravnavanje doživljanja in izražanja čustev in občutkov,

 • razvoj čustvene inteligentnosti.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page