top of page

Mi, čuti in čutila (1. triletje)

MI, ČUTI IN ČUTILA je priročnik za pripravo, načrtovanje in izvedbo učnih ur in delavnic za raziskovanje sveta čutov in čutil.

 

Zbirka dejavnosti zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v prvem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.

 

Širok in delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Priročnik omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic.

 

Primeren je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Posamezne dejavnosti omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,

 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah,

 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vsebina priročnika MI, ČUTI IN ČUTILA:

 • navodila za vodenje delavnic za spoznavanje in raziskovanje čutov,

 • nekaj besed o čutih in čutilih,

 • izbor različnih dejavnosti za raziskovanje čutov in čutil,

 • 36 delovnih listov / delavnic.

Namen priročnika  MI, ČUTI IN ČUTILA:

 • spodbujanje raziskovanja in spoznavanja čutov in čutil,

 • spodbujanje razmišljanja o čutih, čutilih, svetu zaznav in dražljajev.

Področja priročnika MI, ČUTI IN ČUTILA:

 • splošno razumevanje čutil in čutov,

 • vid,

 • voh,

 • sluh,

 • tip,

 • okus.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page