top of page

Samozavedanje, samovrednotenje,

pozitivna samopodoba (1. triletje)

Samopodba in samovrednotenje pomembno vplivata na kakovost življenja otrok in odraslih in na odnose z različnimi ljudmi.

 

Pozitivna samopodoba in samovrednotenje lahko vodita k razvijanju bolj učinkovitih medosebnih spretnosti, k razvoju boljših in zdravih medosebnih odnosov, k večjemu zaupanju vase in motivaciji pri soočanju z različnimi življenjskimi izzivi.

 

Temelji samopodobe in samovrednotenja se vzpostavijo že v zgodnjem otroštvu. Čeprav se najbolj intenzivno oblikujeta in razvijata v otroških in mladostniških letih, so vplivi izkušenj iz teh daljnosežni in vplivajo na življenje in življenjske poti tudi potem, ko otrok že zdavnaj odraste.

 

Priročnik vsebuje dejavnosti, gradiva in delovne liste, ki učiteljem in svetovalnim delavcem omogočajo pripravo, načrtovanje in izvedbo različnih dejavnosti, ali organiziranje celostnih vsebinskih sklopov. Zbrane dejavnosti, naloge, delavnice in igre so uporabne v okviru različnih šolskih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela. Potekajo lahko v celem razredu, v večjih ali v manjših skupinah, ali s posameznimi otroki.

Osrednje vsebine priročnika se nanašajo na:

 • usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o sebi in o svojih lastnostih in potencialih,

 • usmerjanje k razvijanju pozitivnega odnosa do sebe,

 • usmerjanje k razmišljanju o pomenu zastavljanja in uresničevanja ciljev,

 • spodbujanje razvoja samozavedanja, pozitivne samopodobe, samovrednotenja, jasne identitete, ipd.

Cilji priročnika:

 • Spodbujanje samozavedanja

 • Spodbujanje pozitivne samopodobe

 • Spodbujanje pozitivnega samovrednotenja

 • Spodbujanje razvoja identitete

 

Namen priročnika:

Priročnik z gradivi in delovnimi listi učiteljem in svetovalnim delavcem omogoča pripravo, načrtovanje in izvedbo ur in delavnic za spodbujanje samozavedanja, pozitivnega samovrednotenja in izgradnje pozitivne samopodobe otrok in učencev v prvem triletju osnovne šole.

56 dejavnosti za:

 • usmerjanje otrok in učencev k razmišljanju o sebi in o svojih lastnostih in potencialih,

 • usmerjanje k razvijanju pozitivnega odnosa do sebe,

 • usmerjanje k razmišljanju o pomenu zastavljanja in uresničevanja ciljev,

 • spodbujanje razvoja samozavedanja, pozitivne samopodobe, samovrednotenja, jasne identitete,

 • spodbujanje razvoja kompetenc na področju zastavljanja in doseganja ciljev.

95 delovnih listov za izvajanje dejavnosti.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page