top of page

Mi in drugi - 1. del (2. triletje)

MI IN DRUGI je priročnik za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc učencev v drugem triletju osnovne šole.

 

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v drugem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših otrocih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.

 

Širok in delovnih listov omogoča, da izberete vsebine, ki so prilagojene izkušnjam in starosti vaših otrok oziroma učencev. Obenem omogoča, da najdete primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Priročnik omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic.

 

Primeren je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo.

 

Posamezne dejavnosti omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,

 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah,

 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vsebina priročnika MI IN DRUGI:

 • izbor različnih dejavnosti in delavnic za spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, za spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije, za spodbujanje sodelovalnega in timskega dela,

 • aktivnosti in dejavnosti s področja družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike,

 • aktivnosti in dejavnosti s področja razvoja človeških vrednot in moralnih načel,

 • 45 delovnih listov.

Namen priročnika MI IN DRUGI:

 • spodbujanje razvoja socialnih spretnosti in kompetenc, spodbujanje prosocialnega vedenja, altruizma in empatije,

 • spodbujanje sodelovalnega in timskega dela;

 • spodbujanje samorefleksije in razvoja na področju družinskih in prijateljskih odnosov in dinamike;

 • spodbujanje razvoja temeljnih človeških vrednot in moralnih načel.

 

Vsebinska področja priročnika MI IN DRUGI:

 • družinski in prijateljski odnosi in dinamika,

 • socialne spretnosti in kompetence,

 • prosocialno vedenje, altruizem, empatija,

 • vrednote in moralno presojanje,

 • sodelovalno in timsko delo.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page