top of page

Misli za razmišljanje (3. triletje)

MISLI ZA RAZMIŠLJANJE je priročnik za spodbujanuje razmišljanja učencev in dijakov o pomembnih življenjskih, etičnih in moralnih vprašanjih.

 

Priročnik zajema delovne liste in dejavnosti, primerne za učence v tretjem triletju osnovne šole. Posamezne dejavnosti lahko uporabite tudi pri mlajših ali starejših učencih oziroma najstnikih; pri izboru delovnih listov upoštevajte njihove izkušnje in starost.

 

Širok in delovnih listov omogoča izbor primernih vsebin glede na izkušnje in starost vaših učencev. Obenem omogoča najti primerne dejavnosti in vsebine za vprašanja, ki so v določenem trenutku najbolj aktualna.

Priročnik omogoča uporabo v razredu v okviru različnih predmetov in vsebin, ali v okviru svetovalnega dela, ali v okviru posebnih dejavnosti in delavnic.

 

Primeren je za načrtovanje krajših aktivnosti, za organiziranje posameznih vsebinskih sklopov, ali za projektno delo. Posamezne dejavnosti omogočajo:

 • individualno delo in razmišljanje,

 • delo, razmišljanje in pogovor v manjših skupinah,

 • delo, razmišljanje in pogovor v celem razredu.

Vsebina priročnika MISLI ZA RAZMIŠLJANJE:

 • izbor različnih misli bolj ali manj znanih osebnosti iz zgodovine in današnjih dni o pomembnih življenjskih vprašanjih,

 • 120 izbranih misli in citatov,

 • 40 delovnih listov s tremi izbranimi citati in vprašanji za spodbujanje razmišljanja o vprašanjih, o katerih govorijo ti citati.

 

Namen priročnika MISLI ZA RAZMIŠLJANJE:

 • spodbujanje razmišljanja o sebi in o svojih potencialih,

 • spodbujanje razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih in dilemah,

 • spodbujanje kritičnega mišljenja.

 

Vsebinska področja priročnika

MISLI ZA RAZMIŠLJANJE:

 • razvoj identitete,

 • kritično mišljenje,

 • vrednote,

 • etika in etična načela,

 • moralno presojanje,

 • osebna rast.

Priročnik v .pdf formatu

S klikom na znak       v desnem zgornjem kotu bralnika pdf se odpre menu za upravljanje dokumenta.

Priročnik lahko natisnete, ne morete pa ga prenesti na drug računalnik.

POJASNILO

Priročnik in njegove posamezne dele lahko prijavljeni uporabniki spletnega portala www.abced.si (vzgojitelji, učitelji, svetovalni delavci in drugi zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih) uporabljajo izključno v namene strokovnega vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela z otroki in mladostniki.

Dovoljeno je tiskanje priročnika in posameznih delovnih listov z namenom ogledovanja, branja in uporabe za nekomercialne namene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zavodih, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje priročnika ali njegovih delov, ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

bottom of page