top of page
  • Writer's pictureKristijan Musek Lešnik

Misli o vzgoji

Nekaj izbranih citatov in misli o vzgoji, ki sem jih pripravil za prvega predhodnika portala abced pred več kot desetletjem.


Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.

John Ruskin


Kdor pozablja, da je bil nekoč otrok, je slab vzgojitelj.

Marie von Ebner Eschenbach


Vzgoja ni priprava na življenje; vzgoja je življenje.

John Dewey


Za vzgojo enega otroka je potrebna vsa vas.

Afriški pregovor


Edini razumni način vzgajanja je zgled – četudi svarilen.

Albert Einstein


Vzgoja, ki temelji zgolj na zahtevah in nasvetih, ne pa na zgledih, je slaba.

Jan Amos Komensky


Otroci niso nikdar posebno dobro poslušali starejših, so jih pa vedno zvesto posnemali.

James Baldwin


Otrok razume disciplino, ko razlikuje dobro in zlo; naloga vzgojitelja pa je poskrbeti, da otrok ne začne napačno povezovati pasivnosti z dobrim, aktivnosti pa s slabim.

María Montessori


Nevzgojen človek je karikatura samega sebe.

Friedrich Schlegel


Vzgoja je umetnost oblikovanja etičnih ljudi.

Georg Hegel


Kar je kip za kocko marmorja, je vzgoja za človeško dušo.

Joseph Addison


Otroci potrebujejo vzornike, ne kritikov.

Joseph Joubert


Politika preprečuje nasprotja, vzgoja utrjuje mir.

Maria Montessori


Vzgajati le človekov razum, ne pa morale, pomeni vzgajati grožnjo družbi.

Theodore Roosevelt


Kako pogosto dosežejo starši in šola samo to, da so naše glave polne znanja, o razumni sodbi in dobroti pa ni sledu.

Montaigne


Le človek, ki ima vzgojeno srce, duha in roke, je toliko osebnostno zrel, da si lahko pomaga sam.

Johann Heinrich Pestalozzi

4,270 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page