top of page
  • Writer's pictureKristijan Musek Lešnik

HURA! Odpiramo vrata!

Začetek delovanja spletnega portala abced.si


Pa je dočakal svoje rojstvo spletni portal abced.si


Pred skoraj 15 leti sem imel drzno zamisel: pripraviti spletni portal, ki bi združeval priročnike, gradiva, delovne liste in dejavnosti za spodbujanje razvoja socialnih veščin, medosebnih odnosov, čustvene inteligentnosti, samospoznavanja in samovrednotenja, reševanja konfliktov, prosocialnega vedenja, kritičnega mišljenja, etičnih načel in vrednot.


Druga stvar, ki se mi je zgodila v približno istem času, so bila prva srečanja s pozitivno psihologijo, ki se je v tistem času že začela utrjevati kot ena od najbolj obetavnih smeri v sodobni psihologiji. Glede na to, da me je že v času študija psihologije močno pritegnila humanistična tradicija v psihologiji (ki se mi je zdela primerno nasprotje trdi psihometrični tradiciji v slovenski psihologiji), so mi bile ideje Seligmana, Czickszentmihalya, Dweckove in drugih zastavonoš pozitivne psihologije blizu. Obenem pa sem zelo zgodaj začel razmišljati o vpeljevanju teh vsebin v šolski prostor. Še posebno ob tem, ko je postajalo vse bolj jasno, da so prav te vsebine največja rak rana slovenskega šolskega prostora. Tako so sčasoma začela nastajati gradiva programa abced.


Prepričan sem, da lahko nekaj več aplikativne pozitivne psihologije in pozitivne edukacije v vrtcih in šolah pomembno prispeva h kakovosti življenja vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev, ravnateljev, otrok, učencev in mladih v vrtcih in šolah. Prepričan sem tudi, da lahko vsak tak prispevek pomembno vpliva na kakovost življenja v družbi. In verjamem, da lahko en kamen v ta mozaik prispeva tudi spletni portal abced.si .


Želim si in upam, da vam bo koristil.


284 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page